DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett digitalt protokoll för styrning av ljus. DALI är en standardiserad ljusstyrningteknik som används i hela belysningsbranschen.


Håller du på med teman som Smart Home eller Smart Building? Vill du fritt kunna skapa flexibla ljusscenarier och installationer? Då kan vi presentera DALI och passande SLV-produkter: Gränssnittet Digital Adressable Lighting Interface (DALI) gör digital kommunikation mellan elektroniska förkopplingsdon, transformatorer och respektive ställdon enkel: flexibel ljushantering för moderna byggnader i kombination med den SLV-typiska ljusmångsidigheten.


• Flexibel och intelligent ljushantering
• Centralt styrbar med andra byggnadssystem
• Enkel att installera och mångsidig att använda


Grunden för intelligent ljus.


DALI – en utmärkt bas för flexibel och intelligent ljushantering i moderna byggnader. Och med DALI 2.0 är det nu också möjligt att integrera sensorer i nätverket. Således kan dessa självständigt få tillgång till bussen, samt kommunicera med en masterstyrenhet, lampdrivdon eller andra sensorstyrenheter och styra lampor.


Bekanta dig med protokollet som möjliggör installation, styrning och kommunikation av enskilda lampor och ljusinstallationer tillsammans med SLV genom att ta del av ett särtryck om SLV och DALI som bifogas nedan. Det är hämtat från SLV's produktkatalog för 2021.