Retur av produkter kan bli aktuellt om man som privatperson ångrar sitt köp inom 14 dagar eller om man behöver reklamera en produkt (se aktuella köpvillkor).


Denna process påbörjas ALLTID genom att man som kund använder vårt kontaktformulär och skapar ett nytt supportärende. Man väljer lämplig ärenderubrik och beskriver sedan vad som är bakgrunden till sitt ärende.


Vi kommer att hantera varje ärende så snabbt det går och har som ambition att hålla våra kunder uppdaterade löpande om vad som händer i ärendet.