Ett vajersystem består som minimum av vajer, armaturer, fästen och anslutning. Strömmen kommer via en transformator som ansluts direkt på vajern med en anslutning. En vajer kan lätt länkas vidare i hörnen via olika typer av avlänkningar.


En vajer kan enkelt kapas till önskad längd för att passa i det utrymme den ska installeras i, men man kan inte utan vidare montera hur många armaturer som helst på en vajer. Läs mer om detta i dokumentet Vajer tabell på spänningsfall som visas som bilaga nedan.


Här nedan bifogas dessutom en skiss som hjälp inför installationen av ett Tenseo 12V Vajersystem. Dokumentet heter Planeringshjälp Lågvolt Vajersystem. Denna information är hämtad från SLV-katalogen för 2021. Vill du läsa hela den katalogen så finns att ladda ner som pdf.