EUTRAC erbjuder två varianter av sina 230V 3-fas skensystem; dels ytmonterad skenadels inbyggd skena. Den inbyggda finns endast i vitt utförande och har delvis egna tillbehör, men erbjuder inte samma utbud av tillbehör som den ytmonterade. Armaturerna för EUTRAC 230V 3-fas skensystem fungerar emellertid lika bra i den inbyggda skenan som i den ytmonterade. Samma resonemang gäller pendeladapter. Den ytmonterade varianten av EUTRAC's skena går lika bra att fästa på en vägg som i taket, men då blir det givetvis svårt att montera pendlar i skenan.


Här visas en skiss som hjälp inför planeringen av ett EUTRAC 230V 3-fas skensystem ytmonterat skensystem:När ett skensystem planeras och en eller flera komponenter ska anslutas, måste man ibland ta hänsyn till jordens placering. I skissen här ovan har jordens relativa placering markerats med rött. Det betyder t ex att vid val av anslutningska jord höger eller vänster väljas, och när skarvar och andra kopplingar blir aktuella så ska man välja inre eller yttre jord. I de fall som en enkel rak skena är aktuell som installation så spelar det inte lika stor roll eftersom det är lätt att vända skenan för att passa till den anslutning man valt.


I skisserna här ovanför så skulle t ex jordens placering på anslutningen vara vänster i de två exempel till vänster och jord höger i skissen till höger med dubbla kvadrater. I skissen framgår också artikelnummer på de produkter som kan bli aktuella.


Vill du läsa mer om SLV:s produktutbud så finns SLV-katalogen för 2021 att ladda ner som pdf. EUTRAC 230V 3-fas skensystem presenteras på sidan 500 och framåt.