Här visas en skiss som hjälp inför planeringen av ett EUTRAC 230V 3-fas skensystem ytmonterat skensystem:
När ett skensystem planeras och en eller flera komponenter ska anslutas, måste man ibland ta hänsyn till jordens placering. I skissen här ovan har jordens relativa placering markerats med rött. Det betyder t ex att vid val av anslutningska jord höger eller vänster väljas, och när skarvar och andra kopplingar blir aktuella så ska man välja inre eller yttre jord. I de fall som en enkel rak skena är aktuell som installation så spelar det inte lika stor roll eftersom det är lätt att vända skenan för att passa till den anslutning man valt.


I skisserna här ovanför så skulle t ex jordens placering på anslutningen vara vänster i exemplet till vänster, men i exemplet till höger med dubbla kvadrater förutsätts att anslutning av ström sker i någon av skarvarna. I skissen framgår också artikelnummer på de produkter som kan bli aktuella.


SLV har tidigare marknadsfört en serie med produkter för S-Track 230V 3-fas UTAN stöd för DALI. Produkter från tidigare generationer av S-Track går att använda även tillsammans med produkter och skenor från den nya serien där DALI har stöd, men så fort en komponent i systemet saknar stöd för DALI så fungerar inte DALI i just detta system. Samma resonemang gäller om skenarmaturer utan stöd för DALI ansluts till systemet.


Vill du läsa mer om hela SLV:s produktutbud så finns SLV-katalogen för 2021 att ladda ner som pdf. SLV S-Track 230V 3-fas skensystem presenteras på sidan 464 och framåt.