LightNow erbjuder två varianter av SLV 230V 1-fas skensystem; dels ytmonterad skenadels inbyggd skena. Den inbyggda finns endast i vitt utförande och har egna tillbehör, men erbjuder inte samma utbud av tillbehör som den ytmonterade. Armaturerna för SLV 230V 1-fas skensystem fungerar emellertid lika bra i den inbyggda skenan som i den ytmonterade. Samma resonemang gäller pendeladapter. Den ytmonterade varianten går lika bra att fästa på en vägg som i taket, men då blir det givetvis svårt att montera pendlar i skenan.


Observera att SLV 230V 1-fas skensystem INTE är kompatibelt med produkter från andra leverantörer. Skenarmaturer, skenor och tillbehör från t ex IKEA, Clas Ohlson eller liknande ska alltså INTE kombineras med produkter från SLV. Om produkter från andra leverantörer ändå skulle användas tillsammans med SLV 230V 1-fas produkter kan full funktion inte garanteras, och eventuella garantianspråk kan äventyras.


Här visas en skiss som hjälp inför planeringen av ett SLV 230V 1-fas ytmonterat skensystem:
När ett skensystem planeras och en eller flera komponenter ska anslutas, måste man ibland ta hänsyn till jordens placering. I skissen ovan har jordens relativa placering markerats med rött. Det betyder t ex att vid val av anslutning så ska jord höger eller vänster väljas, och när skarvar och andra kopplingar blir aktuella så ska man välja inre eller yttre jord. I de fall som en enkel rak skena är aktuell som installation så spelar det inte lika stor roll eftersom det är lätt att vända skenan för att passa till den anslutning man valt.


I skisserna här ovanför så skulle t ex jordens placering på anslutningen vara vänster i de två nedre fallen och höger i den övre kvadratiska skissen. I skissen framgår också artikelnummer på de produkter som kan bli aktuella. Vill du läsa hela katalogen så finns SLV-katalogen för 2021 att ladda ner som pdf. SLV 230V 1-fas skensystem presenteras på sidan 506 och framåt.