Ett 230V skensystem består i allmänhet av en strömskena och en eller flera armaturer. Normalt behövs också en anslutning till skenan för att skenan ska få ström. Om anslutningen sitter i ena ändan av en enskild skena så behövs ett ändstycke i den andra. Om en skenas längd inte räcker så finns det olika typer av skarvar, men om skenan är för lång så går den lätt att kapa. Det finns också olika typer av vinklar. Om strömmen ansluts till en skarv eller vinkel så krävs normalt ingen anslutning i skenans ände, men ett ändstycke i varje öppen ände är att rekommendera.


De största och mest uppenbara fördelarna med skensystem - jämfört med en traditionell montering av en taklampa eller pendel - är många:

  • varje armatur kan flyttas till annan plats på skenan
  • varje skena kan utrustas med en eller många armaturer
  • en armatur kan lätt bytas mot en annan modell eller utförande
  • man kan blanda t ex spottar och pendlar på samma skena
  • med en pendeladapter kan en befintlig pendel enkelt monteras på en skena

LightNow erbjuder flera olika typer och fabrikat av 230V skensystem:

Det som utgör skillnaderna mellan dessa olika typer beskrivs i egna artiklar som är länkade ovan, men det finns också mycket de har gemensamt.


Ett högvolts skensystem ska installeras av en behörig installatör och det kan finnas en stor fördel om denna person är med redan i planeringen.


Samtliga SLV 230V skensystem är potentiellt dimbara förutsatt att man väljer en armatur som är dimbar och/eller använder en ljuskälla i armaturen som har dessa egenskaper. Observera att man kan få oönskade utfall vid dimring om skenan är utrustad med olika typer av armaturer, eller om olika ljuskällor används i de skenarmaturer som är monterade på skenan. Ljuskällans livslängd kan också påverka utfallet.