Ett skensystem består som minimum av en skena/vajer och en eller flera armaturer. Observera att det också kan behövas ljuskälla till armaturen. Normalt behövs också en anslutning för att skenan/vajern ska få ström. Om systemet är lågvolt krävs en transformator. Om anslutningen sitter i ena ändan så behövs ett ändstycke i den andra, annars kan det behövas i båda. Många av våra skensystem kräver också någon form av fäste, avlänkning eller fästanordning. Om en skenas längd inte räcker så finns det olika typer av skarvar. Det finns också vinklar. Om skenan är för lång så går den lätt att kapa.

Samtliga våra produkter i denna kategori är gjorda för inomhusbruk. Vid köp av vajersystem kan det vara nyttigt att titta i bifogad tabell över spänningsfall i vajersystem.