IP-klassen anger produktens förmåga att skydda mot inträngande vatten och andra fasta föremål.


Klassen anges enligt formeln IP XY, där X ersätts med en siffra som anger skyddet mot inträngande "fasta föremål" (fingrar, damm etc), och Y ersätts med en siffra som anger skyddet mot inträngande vatten. Ju högre siffra desto bättre skydd. 


I allmänhet bör man eftersträva IP44 eller högre vid montering utomhus. Ju mer utsatt en armatur kan bli, ju högre IP-klass ska väljas.